maandag, december 4, 2023

Energie en klimaat

Als aanvulling op het artikel van Theo Kronenberg zijn mij in het gehele pakket over energie en het klimaat in het algemeen, een aantal zaken opgevallen – in mijn directe omgeving – welke nu niet direct sporen met allerlei uitspraken en mooie ideeën. Zeker nu in deze tijd de prijzen van energie, maar óók van andere brandstoffen, de pan uitrijzen. We hebben er allemaal mee te maken.

lees meer

Wie enigszins bekend is op de bedrijventerreinen Bijsterhuizen in Nijmegen en Wijchen, moet het zijn opgevallen dat bijna elke vierkante meter momenteel met bedrijfsgebouwen wordt volgebouwd. Wat óók opvalt is het feit dat bij geen enkel gebouw, zoals ik kan zien, activiteiten worden ontplooid op het gebied van zonne-energie.
De gasprijzen stijgen tot een exorbitant niveau en elektriciteit, waarvan de prijs gekoppeld is aan de gasprijs, wordt daarmee ook steeds duurder, dus zou je mogen verwachten dat daar, om zo maar te zeggen, energie in alternatieven wordt gestoken. Mij is het echter nog niet opgevallen.

De (nieuwe) bedrijfsgebouwen op deze bedrijventerreinen zijn uitermate geschikt om zonnepanelen te plaatsen. De daken zijn vlak en bij het ontwerp kun je rekening houden met de mogelijkheid om panelen te kunnen monteren. Wat staat dus in de weg? Een goed antwoord is welkom.
Ook nu er al problemen zijn met transport van elektriciteit (te weinig capaciteit op het net) zou dit al wezenlijk van waarde zijn. Al zouden de bedrijven alleen al – voor een groot deel- in eigen behoefte kunnen voorzien. Natuurlijk kun je stellen dat niet elke dag de zon schijnt, maar dan kun je altijd nog een beroep doen op het normale netwerk.

sluit