maandag, december 4, 2023

Energieleed

Al jaren ben ik gewend om tegen het einde van het jaar op zoek te gaan naar de goedkoopste energieleverancier. Dat doe ik middels vergelijkingssites ( Independer, Gas-licht. com, enz). In de praktijk stap ik elk jaar over. Zo kwam ik eind 2020 terecht bij Welkom Energie, die toen de goedkoopste was. De gasprijs bedroeg € 0,77883 per m3 en de stroom € 0,21814 per KwH. Nergens was dat goedkoper. In oktober 2021 bleek het niet meer haalbaar en Welkom Energie ging failliet. Later zouden overigens nog meer kleine leveranciers het loodje leggen. Ik kreeg bericht dat de klanten van Welkom Energie  werden overgenomen door Eneco. Maar daar lagen de tarieven een stuk hoger: de gasprijs werd € 1,80443 per m3 ! Stroom kostte daar € 0,45855 per KwH, maar door mijn zonnepanelen was dat minder van belang. De prijzen van Eneco hoorden bij een zogenaamd variabel tarief, hetgeen inhoudt dat je maar een maand opzegtermijn hebt en dat tariefaanpassingen steeds per 1 januari en 1 juli kunnen plaatsvinden. Gezien de belachelijke prijsstijging bij Eneco ( 132% meer !) besloot ik onmiddellijk om naar goedkopere alternatieven te zoeken.

lees meer

Aldus kwam ik  op 9 november uit bij Innova, die een gasprijs aanbood van € € 1,34926 voor 1 jaar vast. Ik ging altijd voor een contract van 1 jaar. Per 1 december zou ik overstappen. Kort daarop las ik echter een artikel van de Consumentenbond dat het gezien de roerige tijd met de energieprijzen niet verstandig zou zijn nu vaste contracten aan te gaan, maar te kiezen voor variabele tarieven omdat een prijsdaling werd voorzien. Daar ging ik naar op zoek, maar overal vond ik uitsluitend vaste contracten voor 1, 3 of 5 jaar. Op 10 november vroeg ik per e-mail bij Innova of zij ook variabele tarieven hadden. Daar kreeg ik vooralsnog geen antwoord op .Daarop belde ik naar Gas-Licht.com en daar vertelden ze mij dat in deze hectische tijden geen variabele tarieven beschikbaar zijn, behalve bij Vattenvall. Die hanteerde nog een variabel tarief voor gas, op dat moment voor € 1,23955 per m3 en voor stroom € 0,224395 per KwH.  Ik meldde me daar direct aan. Dat contract zou ingaan op 28 november. Op 12 november liet ik Innova weten dat ik afzag van hun aanbod, ruim binnen de ontbindingstermijn van 2 weken dus. Op 13 november werd door Innova de ontvangst van mijn e-mail bevestigd. Ik dacht het voor mekaar te hebben. Op 17 november meldt Innova dat zij mijn aanmelding nog niet binnen hebben gekregen via “de” tussenpartij en wensen in verband met de annulering te horen door wie ik benaderd ben. Daarop antwoord ik dat ik zelf ben overgestapt naar Vattenvall met ingang van 28 november en dat ik dus  per 1 december geen afnemer word van Innova.  Op 2 december meldt Innova dat zij mijn meterstanden willen weten, waarop ik wederom meld dat ik geen klant bij ze ben. Kort daarop laat Vattenvall mij  weten dat ik per 1 december ben overgenomen door Innova ! Onmiddellijk reageer ik met de mededeling dat dit niet klopt, omdat ik tijdig heb opgezegd bij Innova. Daar gaat nog heel wat ge-email overheen, maar uiteindelijk krijg ik van Innova de bevestiging dat het contract is geannuleerd en dat bericht stuur ik door naar Vattenvall. Desalniettemin worden bij mij termijnen afgeschreven door Innova, die ik dus laat terugboeken.  Kort daarop krijg ik een eindafrekening van Vattenvall over de periode van 28 -30 november. De meterstanden per 30 november zijn geschat, maar zitten redelijk in de buurt omdat ik zelf de meterstanden per 28 november aan hen had doorgegeven. Ik bel op: hoezo eindafrekening ? Dan wordt mij verteld dat mijn mededeling met emailbevestiging van Innova niet toereikend is: Innova had rechtstreeks aan Vattenvall moeten laten weten dat het contract geannuleerd was. Op mijn vraag of mijn contract bij Vattenvall in stand kan blijven als ik Innova alsnog zo ver kan krijgen om rechtstreeks aan Vattenvall te melden dat ik geen klant ben bij Innova krijg ik te horen dat ik dan toch moet rekenen op een boete van Innova en bovendien kan het contract met Vattenvall niet worden heropend. Ik zou dan een nieuw contract krijgen bij Vattenvall en inmiddels was de gasprijs opgelopen tot € 2,15 per m3 ! Hun advies is dan ook dat ik het beste bij Innova kan blijven. Een paar dagen later krijg ik een bericht van Innova dat het emailtje inzake de annulering ten onrechte was verstuurd, dus het contract was er nog steeds. De inmiddels verstreken termijnen heb ik dus alsnog maar betaald. Op 11 januari vraagt Innova nogmaals om een foto van de meterstanden omdat ze die niet doorkregen van Vattenvall. Ik geef die standen door zoals die voorkwamen op de eindafrekening van Vattenvall  zodat ze kunnen zien met welke standen ik bij hun start en als bewijs daarvan stuur ik een kopie van die afrekening mee. Toch willen ze een foto. Als ik vraag waarom krijg ik te horen: ter controle. Dus maak ik op 15 januari die foto’s en stuur ze op. Op 8 februari jl krijg ik een navordering van Vattenvall ad € 795,32 ! Kennelijk heeft Innova de meterstanden volgens de foto’s van 15 januari doorgestuurd naar Vattenvall, zijnde de standen per 1 december. Bij Innova is er een minder snugger persoon die denkt dat ik op 15 januari 2022 nog een foto kan maken van de meterstanden op 1 december 2021 ! Dan is er ook bij Vattenvall iemand die het niet abnormaal vindt dat ik in 3 dagen tijd € 845 energie verbruik ( ik had immers al een afrekening van bijna € 50 gehad over de periode 28-30 november)., terwijl ik geen wietkwekerij heb !

Het is maar goed dat ik met pensioen ben, zodat ik me kon bezig houden met dit geouwehoer en ik mij in de functie van penningmeester meer dan gemiddeld bezig houd met “penningen”.

Theo Kronenberg

sluit