8 februari 2023

Personalia

Louis Godschalk

Vorige week (donderdag 15-12) werden we opgeschrikt vanwege een ongeval van Louis Godschalk. Tijdens het boodschappen doen gevallen met zijn rollator en brak hierbij zijn heup. Ook al op een ongelukkig moment omdat het Reünistenblad op stapel stond. Nét teruggekregen met correcties om de productie te starten.

Met vereende krachten (Wim Veenendaal, Theo Kronenberg en ondergetekende met de medewerkster) is het gelukt het blad maandag 19 december af te leveren bij de verzender.

Louis is overgebracht naar het Herstelcentrum op Dekkerswald.

Namens ons allen spoedig herstel toegewenst en toch nog zo goed mogelijke feestdagen.

Ger van Koolwijk