• 23 mei 2022 15:25

Jaarfeest

Beste Quick-reünisten,

Bij het zojuist verschenen blaadje is een briefje gevoegd, waarop een verzoek tot betaling als je wilt deelnemen aan het jaarfeest op 23 april a.s. Die datum staat ook op bladzijde 03 van het blaadje.

Door een fout van mij hebben diverse mensen een briefje gekregen waarop vermeld is dat het feest op 18 april is. Dat is dus onjuist. Excuses hier voor.

Hopelijk tot ziens op 23 april !

Theo Kronenberg