maandag, december 4, 2023

Jaarfeest

Door Wim Veenendaal

Op zaterdag 15 april was weer het moment aangebroken dat het jaarlijkse hoogtepunt voor de Reünisten moet zijn: het Jaarfeest.
Heeft het te maken met de naweeën van de coronaperiode? Waren er andere redenen om niet in te schrijven? Veel oudere leden zijn ons de laatste jaren ontvallen, veel jongeren bleven dit jaar weg. In ieder geval hadden zich net als vorig jaar slechts zo’n 45 leden ingeschreven om deel te nemen aan het Jaarfeest. Dit terwijl deelname dit jaar gratis was! Alles kwam voor rekening van de kas van de Reünisten. Doordat er een aantal jaren geen Jaarfeest was geweest was er een behoorlijke buffer ontstaan, zoals op de vergadering die later gehouden werd door penningmeester Theo Kronenberg uit de doeken werd gedaan.
Zoals gebruikelijk werden we boven aan de trap door Tamara ontvangen met een glaasje bubbels. En ook alle drank daarna kwam voor rekening van de kas van de Reünisten.
Vanaf 15.00 uur kwamen de mensen langzamerhand binnen en er vormden zich door het clubhuis heen groepjes die druk aan het praten waren. Ook een nieuw lid, Henk Hoogenkamp, meldde zich.
Om een uur of vier opende voorzitter Arthur van Lunszen de vergadering. Na het welkom en de opening werden allereerst de leden herdacht die het afgelopen jaar overleden waren: Pieter Vonk, oud-lid Michel Strik, een van de mannen in vreemde oorden zoals vermeld in ons clublied. Later bedankte hij alvast de mensen achter de bar, van de muziek en van cateraar Van Vonderen.
Na de vergadering ging de familie Van Vonderen aan de slag om alles klaar te zetten voor het buffet, dus er was nog tijd om gezellig wat bij te praten.
Ook Tom Meuwese en Margriet waren inmiddels gearriveerd en installeerden de muziek. Hoeveel jaren doen ze dat alweer?
Ditmaal werden aan tafel een heerlijk mosterdsoepje en daarna een koud voorgerecht geserveerd, voordat iedereen op weg kon naar het warm en koud buffet. Alles weer van voortreffelijke kwaliteit. Ik heb in ieder geval genoten van het heerlijke visbuffet.
Omdat Marna vanwege gezondheidsproblemen thuis gebleven was, ben ik na de maaltijd huiswaarts gegaan, maar het zal vast ook daarna gezellig geweest zijn. Of er ook nog gedanst is?