28 november 2022

Mededelingen

Teleurstelling

Als gevolg van de corona-epidemie konden de jaarfeesten, met daarin begrepen een korte ledenvergadering, in april 2020 en 2021 niet doorgaan. Toen de coronamaatregelen versoepeld waren en alle verstandige mensen volledig gevaccineerd, heeft het bestuur besloten een enquête te houden onder de leden van onze Reünistenclub om vast te stellen of er in principe voldoende belangstelling zou zijn om eind september/begin oktober van dit jaar het jaarfeest alsnog te houden.
Helaas gaven zich hiervoor maar 15 leden op, waardoor we met partners en bestuur op maximaal 32 deelnemers kwamen. Veel te weinig om daar het jaarfeest voor door te laten gaan.

Tegen eind september heeft het bestuur deze mensen gevraagd of zij op 17 oktober wilden deelnemen aan een bijeenkomst, aanvang 11 uur. Ontvangst met koffie en gebak en even later een uitgebreide lunch, waarna de mogelijkheid bestond om ons eerste aan te moedigen bij de thuiswedstrijd tegen Varsseveld. In het septembernummer van ons blaadje werd ook nog eens een oproep gedaan aan iedereen om op die dag daarvoor naar Quick te komen.

Van de aanvankelijk geïnteresseerden meldden zich echter slechts 4( !) mensen aan. De oproep in het blaadje resulteerde in nog eens 3 mensen. Met aanhang leverde dat exclusief het bestuur zegge en schrijve 13 deelnemers op ! Veel te weinig dus om verantwoord e.e.a. op touw te zetten. Heel jammer en teleurstellend voor degenen die uitzagen naar een ontmoeting na zo lange tijd.

Zoals vermeld in het septembernummer is het bestuur voornemens, gezien de overschotten van 2020 en 2021, een aanzienlijk lagere bijdrage te vragen voor deelname aan het eerstkomende jaarfeest. Alhoewel ik denk dat dit gegeven niet doorslaggevend zal zijn, is het wel een prettige omstandigheid die hopelijk mede leidt tot een grote opkomst in, laten we daar maar van uitgaan, april 2022.